Cadeaubon voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op door Cellpad Vof (Cellpad) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Cellpad cadeaubon aanvaard u deze cadeaubon voorwaarden en verbind u zichzelf ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cellpad uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”)
 • Iedere geprinte cadeaubon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon met de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Cellpad te worden verstrekt. Cellpad behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

 • Om een cadeaubon te gebruiken dient u in het winkelmandje de op de voorzijde genoemde code in te voeren. De waarde van de cadeaubon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling. Indien u een bestelling doet die goedkoper is dan de waarde van cadeaubon(nen) dan vervalt het resterende bedrag. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.

 • De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van één jaar na aankoop. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden ingewisseld. U vindt de vervaldatum op de achterzijde van de cadeaubon.

 • Cadeaubonnen uitgegeven door Cellpad zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen die zijn aan te schaffen via de webshop op cellpad.nl en zijn niet voor geld inwisselbaar.

 • Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt voor nog niet betaalde bestellingen.

 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil te worden betaald via iDEAL.

 • Het is niet toegestaan de cadeaubon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

 • Cellpad staat niet in voor de werking van de cadeaubon(nen) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de cadeaubon(nen) ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Cellpad. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

 • Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen de cadeaubon(nen) gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven

 

Heeft u moeilijkheden bij het inwisselen van uw cadeaubon, mail dan naar: klantenservice@cellpad.nl.